Vina

Vina

Vina, pocit ľútosti alebo zodpovednosti za minulé činy, môže spôsobiť bolesť a smútok a negatívne ovplyvniť život človeka. Terapia môže byť užitočná pri prekonávaní viny.

Psychopatia

Psychopatia

Pre psychopatiu sú charakteristické príznaky, ktoré ovplyvňujú náladu, správanie a medziľudské vzťahy. Osoby s psychopatiou konkrétne prejavujú impulzívne správanie, narcistickú alebo sebastrednú perspektívu, chronické porušovanie právnych alebo sociálnych pravidiel a nedostatok empatie a viny. Pochopenie psychopatie Psychopatia je trochu sporná podmienka. Môže sa to považovať za stav duševného zdravia, & hellip;